Baby Shelled Hat
Dot Block: Classic Navy (DTCN)
Mini Fitz Roy Stripe: Violetti (MFZV)
Baby Shelled Hat $35 $24